PADACZKA

Padaczka to reakcja układu nerwowego spowodowana różnymi czynnikami. Towarzyszą jej zmiany świadomości. Wyróżnia się:

 • drgawki toniczne – długoutrzymujące się naprężenie mięśniowe
 • drgawki kloniczne – skurcze mięśniowe o dużej częstotliwości

Drgawki mogą dotyczyć części ciała lub obejmować całe ciało – drgawki uogólnione. Często są powodem powstania wtórnych urazów: złamań, krwiaków, wstrząśnień mózgu i krwotoków.

Przyczyny:

 • padaczka
 • urazy czaszkowo-mózgowe
 • zaburzenia przemiany materii
 • zatrucia
 • niedotlenienie
 • długotrwały brak snu
 • zespół abstynencji poalkoholowej i polekowej, zespół odstawienia narkotyków
 • wysoka temperatura ciała (u dzieci)

Rozpoznanie:

 • upadek
 • utrata świadomości
 • skurcze
 • ślinotok, może dojść do przegryzienia języka – krew
 • niekontrolowane moczenie się
 • okres braku świadomości lub dezorientacji po ustaniu ataku

Postępowanie:

Sprowadza się do zapewnienia poszkodowanemu warunków ograniczających możliwość dalszych obrażeń:

 1. zabezpieczenie przed upadkiem i urazami
 2. udrożnienie dróg oddechowych, przytrzymywanie głowy
 3. nie zaleca się wkładania w usta poszkodowanego jakichkolwiek przedmiotów
 4. nie zaleca się silnego krępowania ciała poszkodowanego
 5. ułożenie w pozycji bezpiecznej po zakończeniu napadu drgawkowego
 6. kontrola drożności dróg oddechowych i funkcji życiowych
 7. wezwanie pomocy medycznej w przypadku gdy:
  • drgawki trwają dłużej niż 5 minut
  • drgawki powracają
  • w wyniku napadu doszło do urazu
  • poszkodowany nieprzytomny lub splątany powyżej 5 minut po ustaniu napadu


 

Dodaj komentarz